Beeldvormend onderzoek van de schouder

AANVULLEND ONDERZOEK

Over het algemeen is het noodzakelijk door middel van aanvullend onderzoek de diagnose van de schouderaandoening nauwkeuriger vast te stellen. De arts kan beeldvormende diagnostiek gebruiken om zijn vermoedelijke diagnose te ondersteunen en om een keuze te kunnen maken of een operatie nodig is.
Er zijn verschillende onderzoekingen mogelijk om schouder afwijkingen in beeld te brengen, zoals rontgenonderzoek, echografie, Ct-scan, MRI scan (vaak met contrast), nucleaire scan etc.
Soms kan een verdovende injectie in de schouder nuttig zijn om achter de juiste diagnose te komen.


CT scan van de schouder Aan de voorzijde vanhet kommetje is een botstuk afgebroken.

Röntgenonderzoek

Het standaard onderzoek van de schouder is nog steeds belangrijk. Hoewel de MRI steeds belangrijker wordt, is veel informatie te halen uit een röntgen foto van de schouder. Zo kan slijtage worden aangetoond, verkalkingen in de pees zichtbaar worden en ongevals gevolgen in beeld gebracht worden.


Röntgenfoto schouder Juist boven de ronde kop van bovenarm is een puntig botuitsteeksel zichtbaar, die ruimte beperking geeft voor de pezen die onder het acromion door bewegen.

Echografie van de schouder

De echografie van de schouder wordt uitgevoerd mete een apparaat dat geluidsgolven uitzendt in het weefsel. Doordat het geluid tegen weefsel aankomt wordt dit terugekaatst en wordt een wit beeld gezien. Als het geluid niet tegengehouden wordt, zoals bijvoorbeeld in water dan kaatst er niets terug en blijft het beeld zwart. In het plaatje is een donkere plek zichtbaar in de pees, wijzend op een vochtophoping in de pees. Dit is een beeld dat past bij een gescheurde pees.
Een verkalking in de pees is hard en zal het geluid terugkaatsen, waardoor een witte plek in de pees te zien is.


Echografie van de cuff Er is een onderbreking aichtbaar in het peesweefsel wijzend op een scheur in de pees.

(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken